FANDOM


372901.1

Podróż w czasie

Wehikuł czasu - maszyna pozwalająca na podróże w czasie stworzona przez Skynet.

Opis Edytuj

Wehikuł czasu został stworzony przez sztuczną inteligencję, Skynet. Podczas podróży w czasie wytwarzał widoczną energię elektryczną. Wehikuł ten mógł przenieść w czasie tylko żywą tkankę, dlatego nie można było nic zabrać z przyszłości lub przeszłości. Z tegoż powodu trzeba było chronoportować się nago. Mimo to Terminatory będące maszynami mogły przenosić się w czasie, ponieważ endoszkielet okryty był żywą tkanką. Podróż w czasie dla człowieka była bardzo bolesna.

Użycia Edytuj

  • w 2029 r. Skynet użył wehikułu czasu, by przenieść T-800 do 1984 r., by ten zabił Sarę Connor - matkę nienarodzonego jeszcze przywódcy Ruchu Oporu, Johna Connora. W ślad za nim John w przyszłości wysłał żołnierza Kyle Reese' a, który miał bronić Sary.
  • w 2029 r. Skynet użył wehikułu czasu, by wysłać do 1995 r. T-1000 z misją zabicia 10-letniego Johna Connora. W ślad za nim John w przyszłości wysłał przeprogramowany model T-800 do obrony samego siebie.
  • po 2032 r. w przeszłość został wysłany model T-X, by zabić Johna Connora oraz jego określonych pomocników, w tym: Kate Brewster czy Roberta Brewstera. W ślad za nim Kate Brewster wysłała przeprogramowany model T-800 do obrony samej siebie oraz Johna.