FANDOM


T-1000 to prototyp eksperymentalnej wersji terminatora. Nie różni się zbytnio od swojego następcy T-1001.

2813 6774994860

Zdolności Edytuj

Potrafi zmieniać kolor, głos, kształt i zagęszczać swojego ciało.Zbudowany jest ze stopu mimetycznego (wieloskładnikowego płynnego metalu).

Potrafi przyjąć dowolny kształt pod warunkiem, że jest on zbliżony wielkościowo do T-1000.Może również imitować dowolny materiał i przedmiot ( jednak jest w stanie naśladować wyłącznie wygląd, a nie właściwości).Jego najczęściej używaną formą walki jest zmiana rąk w ostrza i haki, a palców w długie, ostre szpikulce.Ze względu na swoją zdolność sprężystości postaci (tzn. zdolność powracania do pierwotnych wymiarów i kształtu po przerwaniu działania sił odkształcających) prawdobodobnie nie można go zniszczyć z żadnej znanej dotychczas broni palnej np. gdy zostanie trafiony,otwór po kuli zrasta się.

Rola Edytuj

W filmie ,,Terminator 2 Dzień sądu" zostaje wysłany w przeszłość, aby zabić Johna Connora, gdy ten miał 10 lat.
T1000
20130608060731!T-1000 002
13