FANDOM


Hydrobot jest to Non-Humanoid jednostka Hunter Killer produkowana przez Skynet kiedyś przed 2018. Posiada strukturę podobną do węża z pazurem na głowie. Jest on używany do patrolowania wód.Hydrobot opiera się na modelu WorkBot Aquatic Skynet Research, który został użyty do znajdywania wodorostów, minerałów i ropy naftowej. Jak sama nazwa wskazuje, Hydrobot ma trudności w działaniu na lądzie, ale mógł przepłynąć niesamowite odległości i swoimi silnymi zębami przeciąć nawet metal.

http://terminator.wikia.com/wiki/Hydrobot